А 290, Амфора биконичног облика ручно рађена од глине, са двојним дршкама у облику стилизованих животињских глава. Орнаментисана је урезивањем и тачкастим убадањем у облику поља испуњених тракастим меандром. Амфора је случајно откривена на локалитету "Мали Алас" у Ченти, а у Народни музеј Панчево је доспела откупом збирке свештеника Андрије Мајера из Опова. Припада периоду млађег неолита, односно Винчанској култури (5.700-4.500 пре нове ере).

Ивентарни бр: А 290
Керамика
Период: млађи неолит – Винчанска култура