Одељење за историју Народног музеја Панчево основано је 1947. године, са циљем да сакупља, стручно обрађује, чува и излаже предмете значајне за историју града и околине. Набавка музејских предмета вршена је на више начина: откупом, путем поклона и сакупљањем на терену. Временом, збирка предмета значајно се увећала, тако да у њој данас има 2.024 предмета подељених у три велике целине по хронолошком реду:

– Турски период, од 1552. до 1716. године
– Аустроугарски период, од 1716. до 1918. године
– Југословенски период, од 1918. до краја 20. века

У оквиру ове поделе, због разноликости музејског материјала, формиране су мање збирке и колекције ( оружје, заставе, печати, медаље, мапе, планови, фотографије, документа итд.).

У оквиру сталне музејске поставке изложени су предмете из турског и аустроугарског периода. По својој лепоти истиче се шлем турског ратника из 17. века. Аустроугарски период представљен је фотографијама старог Панчева и познатијих личности које су живеле у њему, медаљом града, мапом и другим предметима. Посебно се издваја застава Српског Војводства из 1848. године која је највреднији експонат историјске збирке.

Одељење за историју Народног музеја у Панчеву повремено приређује тематске изложбе на којима се могу, поред осталог, видети предмети из историјске збирке који нису на сталној поставци. Од оснивања до данас, оваквих изложби разноврсне тематике било је више десетина. Неке од најистакнутијих су: Заставе и амблеми града Панчева, Ми вас нећемо заборавити, Панчево у Српском покрету 1848/49. године, 190 година Стрељачке дружине „Панчево 1813“, 220 година апотека у Панчеву, Ослобођење Панчева 1918, Прота Васа Живковић 1819-2019.

Уз тематске изложбе као и уз сталну музејску поставку штампају се стручни каталози који представљају значајно штиво за изучавање историје Панчева. Поред поменутих активности кустос- историчар бави се и научно истраживачким радом и аутор је књига „Немачки злочин у Алибунару 1941”, „Панчево некад и сад”, „Дивизија „Принц Еуген”, „Битка за Панчево 1944“. За ову књигу „Дивизја Приц Еуген“ добио је 2012. године Новембарску награду града Панчева.