Народни музеј основан је на иницијативу др Борислава Јанкулова, 23. децембра 1923. године. Музеј је настао набавком приватних збирки као и многи други музеји у свету. Спада међу старије установе ове врсте у земљи, а налази се у згради бившег Панчевачког Магистрата, подигнутој 1833. године. Музеј је регионалног и комплексног типа са одељењима за археологију, историју, етнологију, историју уметности, центром за документацију, библиотеком и одељењем за конзервацију. Својом научно-истраживачком делатношћу покрива општине Панчево, Опово, Ковачица и Ковин, а територијална надлежност пружа се и на општине Алибунар, Бела Црква и град Вршац.


Стручњаци Музеја баве се научно-истраживачким радом и резултате својих истраживања објављују у стручним часописима. Такође, уз тематске изложбе штампају се стручни каталози који представљају значајно штиво за изучавање прошлости jужног Баната. Посебна пажња посвећена је школској деци која, посетама сталној поставци Музеја и изложбама, употпуњују своја знања о значајним догађајима из историје свога града и jужног Баната, а које не могу наћи у уџбеницима историје.